Dietific
DTFC EAT GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6762581369

Huculska 4a/21
30-413 Kraków
Polska


Adres e-mail: marketing@dietific.pl
Numer telefonu: +48797400929

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000844600 przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)